Lokale mediers nye rolle

Lokale medier og deres rolle i lokalsamfunnet er et hett tema under årets NxtMedia konferanse. Sjefsredaktør i Namdalsavisa, Kim Riseth, kommer for å fortelle om avisas samarbeid med Namsos kommune.

Riseth var 15 år i VG, før han gikk til Namdalsavisa. I lokalavisen i Namsos har han fornyet avisen, arbeidsmetodene og journalistikken. Han har tidligere deltatt i presentasjoner av eksperimentelle, redaksjonelle virksomheter på NxtMedia konferansen. Denne gangen skal han fortelle om samarbeidet med kommunen.

-Vi skal snakke om et prosjekt som markedsavdelingen i Namdalsavisa har gjort sammen med Nye Namsos kommune, som gikk ut på å finne visjonen til den nye kommunen, forteller sjefsredaktøren, og fortsetter:

– Men også litt om hvordan vi tenker at rollen til oss som lokalavis skal være i forhold til både kommunen og innbyggerne, og hvordan vi skal være et bindeledd som styrker demokrati og folkelig engasjement.

Lokalavis 2.0

Samarbeidet startet som et kommersielt oppdrag for å få innbyggerne til å engasjere seg i arbeidet med å finne en ny visjon for Namsos kommune, men stoppet ikke etter oppdraget var utført.

-I neste fase skal vi nå se på hvordan vi kan bruke teknologi og våre plattformer til å gjøre informasjon, både fra kommunen, andre lokale lag og foreninger og vårt eget, redaksjonelle innhold, mer tilgjengelig og personalisert i det som blir en stadig mer fragmentert virkelighet.

Hvordan har samarbeidet gått så langt?

-Den første fasen ble en kjempesuksess, med veldig stort engasjement, og vi tror det er veldig mye bra å bygge videre på her. Det vi prøver å få til er å utvikle det vi mener kan bli en modell for hvordan en lokalavis både kan løse sitt samfunnsoppdrag og finne en bærekraftig forretningsmodell, og ta en rolle i folks dagligliv. Vi tenker oss en slags Lokalavis 2.0. Vi håper selvfølgelig at det vi eksperimenterer med kan være relevant og interessant for andre, men vi er også avhengig av å hente ideer og lære av andre, sier Riseth.