Vil forbedre demokratisk engasjement i sosiale medier

Trondheim Analytica tar opp en av de største utfordringene for demokratiet i det 21.århundre: den sosiale medierevolusjonen og dens tilhørende problemer med falske nyheter, meldingsmålretting og «echo chambers».

Førsteamanuensis ved Institutt for historiske studier ved NTNU, og prosjektleder for Trondheim Analytica, Pieter de Wilde kommer til NxtMedia-konferansen, sammen med kollega Astrid Rasch – også førsteamanuensis ved NTNU.

Prosjektet ble til ved en felles interesse for europeisk politikk. De Wildes interesse i hvordan man kan måle hva folk mener om politiske spørsmål og hvilke verdier de har, passet godt sammen med Raschs interesse for forholdet mellom individuell og kollektiv identitet.

–Vi snakket om hvorvidt det var noe man kunne undersøke på sosiale medier som en måte å få tak på noen andre utsagn enn de som vanligvis studeres av historikere og samfunnsvitere. Da NTNU utlyste funding under overskriften Digital Transformations ble vi enige om at det var opplagt å se om vi kunne få til et felles prosjekt, sier Rasch.

Jon Atle Gulla og Kjetil Nørvåg er også med i prosjektet.

Starter i november

Trondheim Analytica har enda ikke startet, men de er godt i gang med innhenting av dyktige folk til ph.d.-stillingene.

–Den første starter her til november, og så kommer resten etter hvert over de neste månedene. Våre stipendiater kommer fra ulike bakgrunner, i historie, internasjonale studier samt mer it-orienterte fag. Dette gir mulighet for svært tverrfaglig samarbeid med gjensidig inspirasjon og sparring, forteller Rasch.

Vil styrke brukere

I følge Rasch er det for tidlig å si noe om folk flest trenger å bekymre seg for privatlivet sitt i bruken av sosiale medier.

– For meg er det like interessant hvordan folk bruker sosiale medier til å engasjere seg demokratisk og hvilke forbindelser vi skaper mellom våre egne liv og de politiske spørsmålene vi møter.

Dette blir et tverrfaglig samarbeid mellom flere avdelinger ved NTNU. Det fireårige prosjektet involverer fagfolk fra humaniora, samfunnsvitenskap og informatikk.

– Målet er å bidra med kunnskap slik at enkeltmennesker bedre forstår hva våre sosiale medieprofiler avslører om våre politiske orienteringer, og hvordan, sier De Wilde til gemini.no