Kritisk medieforståelse, er det viktig og hvordan kan det læres?

Tidspunkt

16. november 2018

08:00 - 09:00

Sted

Kongens gate 2, Trondheim, Norge
Kongens gate 2, Trondheim, Norge

Pris

Hva er kritisk medieforståelse, hvorfor er det viktig og hvordan kan det læres?

I samarbeid med Nxtmedia konferansen inviterer til frokostmøte om kritisk medieforståelse eller media literacy som det heter på engelsk. Til å fortelle oss om kritisk medieforståelse har vi invitert Daniel Schofield og Vegard Frantzen fra NTNU og leder av Medietilsynet Mari Velsand.

Kritisk medieforståelse er et vidt begrep, og omfatter den kunnskapen og de ferdighetene vi som mediebrukere trenger for å kunne ta gode, informerte valg om medieinnholdet vi konsumerer, lager eller deler. Kritisk medieforståelse styrker befolkningens evne til å delta i den offentlige samtalen og er viktig for et velfungerende demokrati.

Samtalen ledes av Kristine Meek, kommunikasjonsdirektør i Medietilsynet.

Kom innom Kunsthallen denne morgenen for å lære og/eller oppdatere deg på kritisk medieforståelse. Vi holder på fra åtte til kl ni, først foredrag fra de ulike aktørene, så en kort spørsmålsrunde på slutten av timen. Sellanraa er åpen og serverer digg kaffe og frokost.

Daniel Schofield og Vegard Frantzen er begge ansatt på institutt for pedagogikk og livslang læring, og arbeider til daglig med mediekompetanse. I år ga de ut boka «Mediepedagogikk og mediekompetanse – Danning og læring i en ny mediekultur» på Fagbokforlaget.

Mari Velsand og Medietilsynet har laget et undervisningsopplegg for ungdomskolen sammen med www.fakatisk.no og Utdanningsdirektoratet. Undervisningsopplegget er ment for å styrke elevenes kritiske medieforståelse.

Inngang: 50
Sted: Kunsthallen

Kongens gate 2, Trondheim, Norge