NOBIDS – Nordic Big Data Symposium

Tidspunkt

14. november 2018

09:00 - 15:00

Sted

Adresseavisen

Pris

Instituttet for data og informasjonsteknologi (IDI) ved NTNU er Norges overlegent beste miljø innen datateknologier som kunstig intelligens, stordata og maskinlæring. I årets stordataseminar der forskere og mediefolk setter hverandre stevne, settes søkelyset på robotisering og interaktivitet.

Fra mediesiden kommer Robin Govik fra Sveriges Mitt-Media – kanskje det mediekonsernet i Norden som har kommet lengst i banebrytende løsninger ved bruk av stordata innenfor både journalistikken og abonnementsmodellen.
Utviklingsdirektør Geir Terje Ruud i Norsk Telegrambyrå har lansert helt nye tjenester for automatiske tjenester. Mens den unge, trønderske utviklingsredaktør Eirik Winsnes i Aftenposten vil fortelle om hvordan algoritmene styrer redigeringen av avisens førstesider – en Schibsted-løsning konsernet har vunnet internasjonal pris på.
Og Juan Senor fra  Innovation Media Consulting Group har oversikt over internasjonale løsninger for økt automatisering og interaktivitet.
NOBIDs andre avdeling er rapporter fra medieforskere om samme tema. Fra et call for paper inviteres forelesere til å legge fram prosjekter og resultater fra prosjekter som har høy forskningsverdi. To er spesialinvitert: Anna Fensel fra Østerrike som vil snakke om «fra Big Data to Smart Data: Changing Behavior with Online Communications. Finske Carl-Gustav Lindén vil forelese om «The Bright Future of News Automation.

Adresseavisen